กิจกรรมสุขสันต์วันกตัญญูและกิจกรรมวันปิยมหาราช

t-1

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ช่วงเช้า กิจกรรมสุขสันต์วันกตัญญู ครบรอบมงคลอายุ ๗๑ ปี ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหล่วงพ่อ พระกิตติโสภณวิเทศ 

ช่วงบ่าย กิจกรรมอุทิศถวายอดีตบูรพาจารย์วัดนาคปรกและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบผ่านบาลีและธรรมศึกษา ณ ศาลาเศรษฐี

ช่วงเย็น กิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดนาคปรก
วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

t-0

t-5t-4t-3t-2