บุญกฐิน

Banner-home-kathin-1170x400px

“การทอดกฐินจัดเป็นกาลทานตามพระบรมพุทธานุญาต พุทธศาสนิกชน ถือว่า “เป็นยอดมหากุศล มีอานิสงส์มหาศาล” เพราะเป็นบุญที่ประกอบด้วยความจำกัดพิเศษ คือ จำกัดประเภท ทาน จำกัดเวลา จำกัดงาน จำกัดไทยธรรม จำกัดผู้รับ จำกัดคราว และจัดเป็นพระบรมพุทธานุญาตในพระวินัย กำหนดระยะกาลกฐิน ไว้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ นอกจากนั้น การทอดกฐินยังอำนวยประโยชน์ คือ “ได้สงเคราะห์ พระสงฆ์ผู้อยู่จำตลอดไตรมาส, ได้ฉลาดบำรุง พุทธสถาน, ได้สร้าง สายธารศรัทธาพุทธบริษัท, ได้อุบัติสามัคคีธรรมทั้งทางกาย วาจา ใจ, ได้สะสม กำไรบุญสู่โลกหน้า, ได้มีปัญญาหลุดพ้นถึงบรมสุข”   ฉะนั้น บุญกฐินจึงเป็นประเพณีที่ดีงามต่อพระพุทธศาสนา และสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “บุญกฐิน” เพื่อสร้างศาลานาคาวิเทศ (สำนักงานกลาง) โดยการนำของ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ – ผศ.ดร.อุมา แสงคร้าม เป็นประธานทอดผ้ากฐินในปีนี้

ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

โบรชัวร์กฐิน 58 A โบรชัวร์กฐิน 58 B