พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนาคปรก

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนาคปรก โดย พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศ อินเดีย - เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา คุณไก่ อรรควุฒิ สุวรรณประกร - คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ และคณะดาราช่อง 3

พิธียกช่อฟ้า(ช่อสุดท้าย)
เมื่อวานนี้ วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนาคปรก โดย พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศ อินเดีย – เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา คุณไก่ อรรควุฒิ สุวรรณประกร – คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ และคณะดาราช่อง 3
วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร