พุทธสถาน

ศาลาทานหลวงพ่อทอง
ศาลาทานหลวงพ่อทอง
ศาลาอัยศิริ
ศาลาอัยศิริ
อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
วิหารหลวงพ่อนาคปรก
วิหารหลวงพ่อนาคปรก
หอระฆัง
หอระฆัง
มณฑปเจ้าแม่กวนอิม
มณฑปเจ้าแม่กวนอิม
สำนักงานกลางวัดนาคปรก
สำนักงานกลางวัดนาคปรก
อุโบสถ์หลวงพ่อเจ้าสัว
อุโบสถ์หลวงพ่อเจ้าสัว
มณฑปหลวงปู่ชู
มณฑปหลวงปู่ชู