top of page
Wat Buddhasamakhee Christchurch
Christchurch
New Zealand

Wat Buddha Samakhee Christchurch

“วัดพุทธสามัคคี The Thai Buddhist Trust of Christchurch” ตั้งอยู่ที่ 359 ถนนมาร์ชแลนด์, เชอร์รี, นครไครส์ทเชิร์ช ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ Wat Buddha Samakhee, 459 Marshland Rd., Shirley, Christchurch 8083 New Zealand


วัดพุทธสามัคคี สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ ทั้งชาวไทย กัมพูชา ลาว และศรัทธาจากผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาทุกเชื้อชาติ จึงเป็นที่มาของชื่อ “สามัคคีชาวพุทธ” 

ประวัติความเป็นมา

นับย้อนไปเมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๔๑ มีชาวไทยคนหนึ่ง ได้มาตั้งหลักปักฐานเป็นครอบครัวอยู่ที่นครไครส์ทเชิร์ช  ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลานาน ครั้นแล้วได้เสียชีวิตลง เหล่าญาติพี่น้องต้องนิมนต์พระภิกษุจากกรุงเวลลิงตันซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป ให้เดินทางมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และเทศนาชำระจิตประโลมใจแก่ญาติพี่น้องผู้ได้รับการสูญเสีย จากเหตุการณ์ครั้งนั้น จึงได้เกิดเป็นแรงผลักดันและแรงศรัทธาต่อกลุ่มชาวไทยเหล่านี้ ปรารถนาอยากจะมีวัดไทยในนครไครส์ทเชิร์ช เพื่อใช้ประกอบศาสนพิธีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชางพุทธ จึงได้ตกลงร่วมกันว่าจะสร้างวัดขึ้น โดยดำเนินการในนามของกลุ่มชาวพุทธชื่อว่า “The Thai Buddhist Trust of Christchurch”

Snow in the temple 25 July 11 275.JPG
Snow in the temple 25 July 11 293.JPG

จนกระทั่งในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ “พระครูธรรมธรเศรษฐกิจ สมาหิโต” (ปัจจุบันคือ พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นศาสนิกสัมพันธ์ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้รับนิมนต์ให้เดินทางมาสอนกัมมัฏฐานที่วัดพุทธมหายานของชาวจีน และในระหว่างที่ท่านกำลังจะเดินข้ามถนน ก็มีชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน ได้เข้ามากราบนมัสการ และสนทนาปราศรัยปกิณกธรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วหลังจากนั้น ได้นิมนต์ท่านไปฉันเพลที่ร้านอาหารไทย เมื่อฉันภัตตาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้พูดถึงความปรารถนาที่ต้องการมีวัดในนครไครส์ทเชิร์ช ซึ่งท่านก็ได้ให้คำแนะนำในการสร้างวัดและให้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของประเทศด้วย

306A0449.JPG
306A9262.jpg
25299107_535288096838356_4453263336670895881_n.jpeg

ด้วยจิตอันเป็นเมตตาอย่างสูงของท่าน จึงรับเป็นภาระในการสร้างวัดที่นี่ให้อีกด้วย จากนั้นท่านได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทย ได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณ “พระโสภณธรรมวงศ์” (พระเทพวิสุทธาภรณ์ ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ให้ท่านเป็นหนึ่งกำลังและเป็นประธานในการสร้างวัด พร้อมด้วยพระมหาเถระอีกหลายรูปได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาในการสร้างวัดในครั้งนี้

เมื่อได้จัดขบวนทัพธรรมเสร็จสรรพ จึงได้กำหนดให้มีพิธีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนสร้างวัด เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑ หลังจากการทอดผ้าป่าเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยที่ประชุมได้มีมติให้จัดหาสถานที่สร้างวัดเป็นการชั่วคราวไปก่อน จึงได้ลงนามซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นวัดชั่วคราว ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ตั้งชื่อวัดให้ว่า “วัดพุทธสามัคคี” คือวัดที่เกิดจากความสามัคคีของชาวพุทธนานาชาติ

Snow in the temple 25 July 11 239.JPG
306A8137.jpg
Snow in the temple 25 July 11 263.JPG
306A8940.jpg

จนกระทั่งคณะกรรมการ The Thai Buddhist Trust of Christchurch ได้สรรหาสถานที่เหมาะสมเป็นสัปปายะเพื่อการสร้างวัดอย่างถาวรได้แล้ว จึงมีความเห็นชอบให้ตั้งกองทุนผ่อนส่งเพื่อการสร้างวัดขึ้น และได้กู้เงิน ๓๕๐,๐๐๐ ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ จากธนาคาร Bank of New Zealand เพื่อนำมาสร้างวัดพุทธสามัคคี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ แล้วดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ กุฏิ อาคารต่าง ๆ เรื่อยมาจนแล้วเสร็จ ดังนั้นจึงเรียกได้ว่า องค์กรชาวพุทธไทยในนครไครส์ทเชิร์ช และวัดพุทธสามัคคี เป็นเจ้าของสถานที่โดยสมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบศาสนพิธี วัฒนธรรมประเพณีไทย และที่สำคัญคือ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในดินแดนที่หนาวเหน็บ เสมือนการ “ปลูกบัวบนลานหิมะ” ให้แผ่ไพศาลงอกงามไพบูลย์ไปทั่วแถบขั้วโลกใต้

uto conference wat buddha sammakhee christchurch.jpg

Gallery of UTO
Oceania Conference

bottom of page