นาคสถาน

เรื่องเล่าของวัด

จากวัดรกร้างสู่วัดเรืองรุ่ง

ตำนานความรักของจากสองแผ่นดิน

วิหารนาคปรก

ชื่อที่มาของคำว่า 'วัดนาคปรก'

เพื่อการปกป้องคุ้มครองภัย

อุโบสถเจ้าสัว

อุโบสถสำเภาสีขาวตั้งตะหง่าน

ดั่งกลีบดอกอุบลบานสู่ท้องฟ้า

เรื่องเล่าของวัด

จากวัดรกร้างสู่วัดเรืองรุ่ง

ตำนานความรักของจากสองแผ่นดิน

วิหารนาคปรก

ชื่อที่มาของคำว่า 'วัดนาคปรก'

เพื่อการปกป้องคุ้มครองภัย

อุโบสถเจ้าสัว

อุโบสถสำเภาสีขาวตั้งตะหง่าน

ดั่งกลีบดอกอุบลบานสู่ท้องฟ้า