What We Do

01

BRANDING

02

STORYTELLING

03

DESIGN

04

CONSULTING

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่

สำนักงานการศึกษาวัดนาคปรก

โทร 0-2467-1501 โทรสาร 0-2869-0471

พระกิตติโสภณวิเทศ (เจ้าอาวาส) โทร 08-1857-7293

พระมหาจำรูญ กุสลจิตโต (พระอาจารย์ใหญ่) โทร 08-7087-9322

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพลู

ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก

เลขบัญชี 155-1-10874-7

ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู

ชื่อบัญชี ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก

เลขบัญชี 115-0-94189-4