การเตรียมตัว​ :

๑. เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อปฏิบัติธรรมให้ครบทั้ง ๓ วัน ๗ วัน หรือตามกำหนด

๒. ท่านที่มีโรคประจำตัวชนิดไม่ร้ายแรง โปรดนำยารักษาโรคประจำตัวมาด้วย

๓. การแต่งกาย เสื้อผ้าให้เป็นสีขาว

    ผู้ชาย : สวมชุดขาว กางเกงขายาว

    ผู้หญิง : สวมชุดขาว กางเกงขายาว หรือกระโปรงยาวเกินครึ่งน่อง หรือผ้าถุงสีขาวก็ได้ และไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปหรือบางจนเกินไป 

๔. ส่งใบสมัครหล่วงหน้าก่อนวันเข้าปฏิบัติธรรมอย่างช้า ๕ วัน

ระเบียบปฏิบัติ :

๑. สำหรับผู้ใหญ่รับตั้งแต่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ต่ำกว่า ๑๕ ปี ควรเข้าปฏิบัติหลักสูตรสำหรับเด็กเยาวชน)

๒. มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตปกติ ช่วยเหลือตนเองได้

๓. ถือศีล ๘ รับประทานอาหาร ๒ มื้อ (มังสวิรัติ) และไม่นำอาหารทุกชนิดเข้าไปในห้องพัก

๔. ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลา

๕. ไม่แต่งหน้า ทาปาก หรือใช้น้ำหอม เครื่องสำอางค์ประเทืองผิว

๖. งดการพูดคุย และสำรวมสายตาระหว่างโยคีด้วยกันทั้งหญิงและชาย

​๗. งดใช้เครื่องสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น และงดสูบบุหรี่ สิ่งเสพติดทุกชนิด

๘. ไม่อนุญาตให้ทำงาน หรือทำกิจใดๆ เช่น อ่าน/เขียนหนังสือ ฟังวิทยุเทประหว่างปฏิบัติ

๙. ห้ามออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด และไม่นำบุคคลอื่นเข้าไปในที่พัก

๑๐. เพื่อให้การปฏิบัติครั้งนี้มีคุณค่า ควรงดเว้นการพูดคุยตลอดเวลา ยกเว้นมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้พูดกับพระวิปัสนาจารย์ ท่านวิทยากร วิทยากรผู้ช่วย หรือผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น

ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญ :

-

สำนักงานปฏิบัติธรรม วัดนาคปรก
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-467-4060

โทรสาร 02-869-0471

 

พระมหาจำรูญ กุสลจิตโต
พระอาจารย์ใหญ่สำนักปฏิบัติธรรม
โทร. 087-087-9322,  080-613-7414

Facebook_Logo gray.png

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพลู
ชื่อบัญชี “สำนักปฏิบัติธรรมวัดนาคปรก”
เลขบัญชี 1 5 5 - 1 - 1 2 4 6 1 - 0

© 2020 by Wat Nakprok Phasichareon Bangkok