What We Do

01

BRANDING

02

STORYTELLING

03

DESIGN

04

CONSULTING

 
EK_L8805.JPG

ระเบียบการ

ระเบียบการ
หลักการเตรียมตัว
 1. เตรียมตัวเตรียมใจมาเพื่อปฏิบัติธรรมให้ครบทั้ง ๓ วัน หรือ ๗ วัน
 2. เตรียมตัวเตรียมใจในการถือศีลแปดและรับประทานอาหารสองมื้อ (ไม่รับประทานอาหารและของขบเคี๊ยวหลังเที่ยงวัน)
 3. ท่านที่มีโรคประจำตัวโปรดนำยาประจำตัวมาด้วย เช่น โรคกระเพาะอาหาร และอื่น ๆ เป็นต้น
 4. ห้ามออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด คือ ให้อยู่ภายในหอวิปัสสนาเท่านั้น
 5. พึงเจริญสติ กำหนดรู้อาการของกาย ใจ อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง แม้ในเวลาพักผ่อน
 6. เพื่อให้การปฏิบัติครั้งนี้มีคุณค่าควรงดเว้นการพูดคุยตลอดเวลาที่กำหนดในหลักสูตรการปฏิบัติ ยกเว้นมีคำถาม หรือ มีความไม่สบายกายหรือใจ ให้พูดกับพระวิปัสนาจารย์ ท่านวิทยากร วิทยากรผู้ช่วย หรือ ผู้ประสานงานโครงการเท่านั้น
 7. งดการพูดจาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือสายตาระหว่างโยคีด้วยกันทั้งหญิงและชาย
 8. งดการรับประทานอาหารหรือสะสมอาหารทุกชนิดในห้องพัก เพื่อป้องกันมดและแมลงต่าง ๆ จะมารบกวน
 9. เตรียมเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวมาให้เพียงพอกับการปฏิบัติสามวัน
 10. เสื้อผ้าขอให้เป็นสีขาว ผู้หญิงจะสวมกางเกงขายาวเท่านั้น กระโปรงเกินครึ่งน่อง หรือ ผ้าถุงสีขาวก็ได้ และไม่ใส่เสื้อผ้ารัดรูป หรือบางจนเกินไป ความยาวของเสื้อขอให้ยาวคลุมสะโพก กางเกง
 11. ผู้ชายขอให้ใส่เสื้อและกางเกงสีขาวขายาวเท่านั้น
 12. ห้ามแต่งหน้าทาปากและใช้เครื่องหอมทุกชนิดในการปฏิบัติธรรมทั้งสามวัน
 13. กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวและถุงเท้ามาเพื่ออากาศเปลี่ยนแปลง
 14. อาหารระหว่างปฏิบัติเป็นอาหารมังสวิรัติ
 15. ส่งใบสมัครหล่วงหน้าก่อนวันเข้าปฏิบัติธรรมอย่างช้า ๕ วัน
ระเบียบการปฏิบัติ
 1. มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ต่ำกว่า ๑๕ ปี ควรเข้าปฏิบัติหลักสูตรสำหรับเด็กเยาวชน)
 2. มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตปกติ ช่วยเหลือตนเองได้
 3. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตลอดเวลา
 4. ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอน และระเบียบสำนักอย่างเคร่งครัด
 5. เป็นผู้กินง่าย อยู่ง่าย เกรงใจให้เกียรติผู้อื่น ถือว่ามาฝึกปฏิบัติธรรมรักษาศีลด้วยกัน
 6. ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลา
 7. ไม่แต่งหน้า ทาปาก หรือใช้น้ำหอม เครื่องสำอาง
 8. ไม่พูดคุยกับผู้อื่น ยกเว้นวิทยากร
 9. งดสูบบุหรี่-สิ่งเสพติดทุกชนิด
 10. ไม่นำงานไปทำระหว่างปฏิบัติ ไม่อ่าน เขียนหนังสือ ฟังวิทยุเทป
 11. ไม่นำบุคคลอื่นเข้าไปในที่พัก และห้ามมิให้พบญาติโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยากร เจ้าหน้าที่
 12. ไม่ออกนอกอาคารสถานที่ๆกำหนด และห้ามกัลบก่อน
 13. รักษาความสะอาดสถานที่ ช่วยประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา
 14. สำรวมกายวาจาใจ ไม่กระทำการใดๆซึ่งเป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่นทั้งในเวลาปฏิบัติและเวลาพักผ่อน (ถ้าเตือน ๒ ครั้งไม่ทำตามทางวัดมีสิทธิ์ส่งกลับ)
 15. หากมีความไม่เข้าใจ ไม่สบายกาย-ใจโปรดปรึกษาวิทยากรเท่านั้น
 16. การแต่งกายสวมชุดขาว สะดวกในการนั่งขัดสมาธิ ไม่สวมกางเกงขาสั้น หรือขาสามส่วน เสื้อคอกว้าง ไม่มีแขน การเกงยีนส์ หรือเสื้อบางเกินไป
 17. งดใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิด เช่นโทรศัพท์