พระนาคปรก โลหะปิดทอง ๗ นิ้ว

พระนาคปรก โลหะปิดทอง ขนาดหน้าตัก ๗ นิ้ว
องค์พระปิดทอง พญานาคปรก รมดำ
ราคาบูชา ๑๒,๐๐๐ บาท

Facebook_Logo.png

© 2020 by Wat Nakprok Phasichareon Bangkok