พระนาคปรก โลหะปิดทอง ๗ นิ้ว

พระนาคปรก โลหะปิดทอง ขนาดหน้าตัก ๗ นิ้ว
องค์พระปิดทอง พญานาคปรก รมดำ
ราคาบูชา ๑๒,๐๐๐ บาท

© 2020 by Wat Nakprok Phasichareon Bangkok