วิหารพระนาคปรก

อนุสรณ์สถานแห่งความรัก

เมื่อช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบริบูรณ์ธนากร (เจ้าสัวพุก แซ่ตัน) พ่อค้าเรือสำเภาชาวจีน ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธศาสนา หลังจากที่ได้บูรณะอุโบสถเสร็จแล้ว จึงได้บูรณะวิหารขึ้นคู่กันซึ่งมีลักษณะทรงไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ภรรยาและแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินบ้านพุทธเมืองสยาม

พร้อมกันนั้น ได้ใช้ช่างฝีมือวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ด้านหลังเล่าเรื่องราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์ และด้านหน้าเล่าเรื่องราวการชนะมารของพระพุทธเจ้า แล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยจากเมืองสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ในวิหาร แล้วสร้างพญานาค ๗ เศียรด้วยปูนปั้น ขนดกายขึ้น ๔ ชั้นแผ่พังพานขึ้นเหนือเศียรพระ องค์พระเป็นปางมารวิชัย มีขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวหน้าตัก ๓๙ นิ้ว เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ปิดทอง

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ พญานาคปรกปูนปั้นได้หักพังลงมา หลวงพ่อพระกิตติโสภณวิเทศ​ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เจ้าอาวาส จึงได้บูรณะขึ้นมาใหม่ด้วยการหล่อเป็นโลหะทองเหลืองปิดทองเหลืองอร่ามสวยงาม โดยรอบวิหารมีพญานาคเลื้อยรอบ ภายในระเบียงประดิษฐานพระนาคปรกประจำราศีปีเกิด

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมากราบนมัสการพระประธานวิหารและอุโบสถวัดนาคปรก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

© 2020 by Wat Nakprok Phasichareon Bangkok