ป้ายสร้างหนังสือสวดมนต์ A4#3.jpg

เชิญร่วมเผยแผ่พระสัทธรรม บูชาหนังสือ

“บทสวดสาธยายพระพุทธมนต์”

 

[  ] ผู้มีศรัทธาร่วมบูชาเผยแผ่

      • เล่มใหญ่ ๓๐๐ บาท

      • เล่มเล็ก   ๒๐๐ บาท

      • หรือร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์ตามกำลังศรัทธา

 

[  ] สันห่วงเปิดง่าย & สแกน QR CODE อ่านออนไลน์

      •  อักษรตัวโตอ่านง่าย

      •  สำหรับพกพาและสำหรับไว้ประจำบ้าน

      •  มีพระสูตรสำคัญและบทสวดมนต์แปล

      •  มีพิธีขอกรรมฐาน - คำขานนาค

 

[  ] หากต้องการขอรับหนังสือ โปรด inbox ไปที่ FB Page:

      https://www.facebook.com/watnakprok

 

“มีพระพุทธมนต์ประจำตนให้เป็นสิริมงคลประจำบ้าน”

_____________________

 

ติดต่อสอบถาม / ร่วมทำบุญ :

• Facebook: Wat Nakprok Bangkok |

   วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

• ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ‘วัดนาคปรก’

   เลขที่ 1 5 5 - 0 - 2 4 8 3 9 - 1

• สำนักงานกลาง โทร. 02-467-2380

https://www.watnakprok.com/chantingbookinfo