top of page

[ พุทธมนต์ ]

ขอเชิญร่วมเผยแผ่พระสัทธรรม

สร้างหนังสือบทสวดสาธยายพระพุทธมนต์

[ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ]

• บูชาเล่มใหญ่ (๑๘.๕x๒๖ ซม.) ๓๐๐ บาท

• บูชาเล่มเล็ก (๑๓x๑๘.๕ ซม.) ๒๐๐ บาท

  หรือร่วมจัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชาตามกำลังศรัทธา

  หากสนใจต้องการรับหนังสือ ให้ inbox ทางเพจวัด

• เพื่อเป็นกองทุนผลิตและเผยแผ่สื่อธรรมะ

www.watnakprok.com/dhammamedia

___

พระพุทธมนต์ประจำตน

เป็นสิริมงคลประจำบ้าน

• ออกแบบดี ดีไซน์สวย ช่วยอ่านง่าย !

• มี Scan QR Code

  สำหรับอ่านออนไลน์ หรือดาวน์โหลดเก็บไฟล์ไว้

• พิมพ์ด้วยกระดาษ EcoFiber กระดาษเหนียวอย่างดี

  และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐๐%

• ISBN : 978-616-590-521-3 หอสมุดแห่งชาติ

[/] สันห่วงเปิดง่าย

[/] อักษรตัวโต ขนาด ๒๓ pt

[/] ปกเคลือบ PVC กันน้ำ

[/] บทสาธยายพระสูตร

[/] มีบทสวดมนต์แปล

[/] การขอกรรมฐาน

การรับหนังสือ :

• รับได้ที่ สำนักงานกลางวัดนาคปรก

• หรือ inbox มาทางเพจวัด ทางวัดจะจัดส่งให้ (มีค่าจัดส่ง)

เชิญร่วมจัดพิมพ์หรือทำบุญได้ที่ :

ธนาคารกรุงไทย บัญชี ‘วัดนาคปรก’

เลขที่ 1 5 5 - 0 - 3 7 7 5 1 - 5

___

• FB: Wat Nakprok Bangkok | วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

• โทร. 0 2 - 4 6 7 - 2 3 8 0

www.watnakprok.com/chantingbook (อ่านออนไลน์)

www.watnakprok.com/chantingbookinfo

bottom of page